Communiceren met dieren

Communiceren met dieren, ook wel telepathisch of intuïtief communiceren genoemd, is een andere taal dan zoals wij mensen met elkaar spreken. Hierbij maakt men gebruik van de geest zodat men boodschappen en informatie uit kan zenden en ontvangen. Iedereen krijgt deze informatie anders binnen: de één via woorden, een ander via het gevoel of beelden en weer een ander weet het gewoon. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk. Hoe meer iemand hiermee bezig is hoe meer dit zesde zintuig wordt ontwikkeld.

Omdat dieren dicht bij de natuur staan, gebruiken zij deze gave van nature. Dieren worden niet geremd door een gedachtegang en staan daarom open voor telepathie. Alle dieren voelen feilloos veranderingen aan in hun omgeving, ze hebben de aangeboren gave onze intentie, emoties, beelden of gedachten achter de woorden te voelen.

Vaak denken mensen dat je, als je met dieren kunt communiceren, je ook een dier wel even kunt vertellen wat het wel en niet mag doen. Zo werkt het dus niet: een dier heeft een eigen mening en wil. Ik kan iets vragen en uitleggen waarom iets juist wel of niet te doen maar niet verplichten. Een hond die helemaal bij het gezin hoort communiceert heel anders dan een erfhond die amper binnenkomt.

Jouw huisdier kiest zelf wat hij/zij aan mij doorgeeft. Het kan zelfs zo zijn dat de klachten die het dier aan mij door geeft eigenlijk de klachten van de verzorger zelf zijn. Een dier kan deze klachten overnemen, ook wel ‘spiegelen’ genoemd. 

Hieronder een aantal situaties waarbij telepathie met dieren eventueel in combinatie met healing van toepassing kan zijn.

  •  Algemeen welzijn van je dier, hoe voelt jouw dier zich,
  •  Heeft jouw dier pijn, is het ziek
  •  Problemen tussen mens en dier of problemen met andere (huis)dieren,
  •  Gedragsproblemen bij dieren, onverklaarbare angsten,
  •  Nieuwe dieren in gezinssituatie, dieren uit een asiel, verhuizing etc
  •  Stervensbegeleiding en rouwbegeleiding, contact met overleden huisdieren,
  •  Vermiste dieren (momenteel doe ik geen consulten voor vermiste dieren)

WERKWIJZE VAN DE READING

Bij het maken van contact met een dier maak ik mijn hoofd leeg en concentreer ik me op dit dier via een foto. Als het dier mee wil werken, ga ik vragen stellen en krijg ik antwoorden van het dier. Na het consult geef ik het dier zo nodig een healing, zodat het weer sneller in zijn kracht en energie kan gaan staan.

Ik heb veel geoefend met diverse dieren en op deze manier heb ik het communiceren steeds verder ontwikkeld.

Wil je een consult aanvragen, ga dan naar de pagina Contact.